PC & Internet Use - شرایط کامپیوتر، اینترنت و وایفای WiFi

استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه عمومی مونَش هنگام دسترسی به خدمات اینترنت و وای فای WiFi باید شرایط زیر را رعایت نمایند:

 • استفاده کنندگان از کامپیوتر باید از اعضای رسمی  کتابخانه بوده  و با استفاده از شماره کارت کتابخانه خود و یک PIN  (شماره شناسائی شخصی) استفاده نمایند.
 • استفاده کنندگان از وایفای WiFi باید عضو رسمی کتابخانه بوده و با استفاده از شماره کارت خود و password (رمز عبور) به خدمات اینرتنت بدون سیم استفاده نمایند. (استفاده کنندگان باید به عنوان استفاده کننده وایفای wifi ثبت نام شوند و password یا رمز عبور بگیرند.)
 • یکی از والدین یا سرپرستان باید به عنوان ضامن افراد زیر 18 سال ثبت نام شود.
 • در یک زمان حد اکثر دو نفر می توانند از یک کامپیوتر استفاده کنند.
 • استفاده کنندگان از کامپیوتر حق دارند در هر روز تا حد اکثر یک ساعت از کامپیوتر استفاده نمایند. 
 • با سپری شدن ده دقیقه از وقت رزرو شده و نیامدن شخصی که رزرو کرده، وقت معین شده برای کامپیوتر ملغی می شود. اگر نیاز باشد می توان دوباره وقت گرفت.  تعیین وقت برای استفاده از کامپیوتر را می توان تا یک هفته قبل از آن انجام داد.
 • در دورانی که تعیین وقت شده مسئولیت استفاده از اینترنت، از جمله دسترسی، انتقال، نمایش، چاپ یا ذخیره کردن اطلاعات به عهده کسی است که تعیین وقت کرده است.
 • استفاده کنندگان مکلف هستند که همه قوانین ایالتی و فدرال را همراه با قوانین شهرداری مونَش و همچنین سیاست ها و مقررات خدمات کتابخانه عمومی مونَش را رعایت نمایند.

استفاده ناپسند از اینترنت به شرح زیر است ولی به آن محدود نمی شود:

 • ازبین بردن و یا صدمه به وسایل و تجهیزات، نرم افزار ها یا اطلاعات (داده های) متعلق به کتابخانه یا سایر مراجعین.
 • دست یابی و یا نشان دادن چیزهای موهن و یا نامناسب. این چیزها می تواند شامل موادی باشد از قبیل تصاویر عریان، قمار، سایت های ایجاد تنفر، خشونت های بی مورد و یا سایت هایی که زبان توهین آمیزی را اکثر استفاده می کنند و یا برجسته می نمایند،  ولی البته به اینها هم محدود نمی شود.
 • تکثیر غیر مجاز  از اطلاعاتی که دارای حق نشر می باشند یا انجام خلاف قرارداد هایی که با پروانه اند و یا سایر قرارداد ها.
 • اقدام برعلیه نظام امنیتی یک شبکه کامپیوتری و یا کوشش در این راه.
 • انجام عمل خلاف حریم خصوصی افراد حقیقی و یاحقوقی که خالق یا مؤلف یا استفاده کننده اثری هستند یا بر خلاف شرایط مربوط به منابع اطلاع رسانی باشد.
 • زیر نظر داشتن غیر مجاز ارتباطات الکترونیکی.
 • استفاده نا مناسب از خدمات ایمیل (پست الکترونیکی) مانند ارسال پیام های اسپام spam (ناروا).
 • حق کتابخانه برای محدود کردن دستیابی برخی از فرآیند ها، انواع پرونده ها و اندازه دانلود محفوظ است.
 • استفاده کنندگان کامپیوتر مسئولیت هزینه همه اوراق چاپی را به عهده دارند و این هزینه بر طبق تعرفه معین شده توسط شهرداری می باشد.
 • اگر این شرایط رعایت نشوند باعث می شود امتیاز استفاده از کامپیوتر، اینترنت، و بی سیم wireless به حال تعلیق درآید.
 • اقدامات غیرقانونی که شامل استفاده از منابع اینترنتی کتابخانه باشد، ممکن است پیگرد مقامات فدرال، ایالتی و محلی را هم بدنبال داشته باشد.
 • حق کتابخانه برای پایان دادن به یک جلسه، بسته به اختیار کارمندان کتابخانه محفوظ است.
 • حق شهرداری مونَش City of Monash پیرامون نظارت بر همه ارتباطاتی که از طریق کامپیوتر و شبکه وای فای WiFi صورت می گیرد، محفوظ است.
 • کتابخانه کمک فنی در اختیار شما نمی گذارد تا کامپیوتر خود را همارایی configuration کنید.

 

 • پیرامون هر نوع تغییری که ممکن است در نظم کامپیوتر شما پیش آید، کتابخانه مسئولیتی نخواهد داشت و به شدت توصیه می شود که قبل از تغییر دادن آن، نظم فعلی کامپیوتر خود را یادداشت کنید.
 • اطلاعاتی که از طریق لپ تاپ شما توسط بی سیم دریافت و یا ارسال می شود ممکن است توسط هر شخصی که دریافت کننده بی سیم داشته باشد اخذ شود.  لطفا هنگامی که به اطلاعات خصوصی و یا کسب وکارخودتان سر می زنید، این مطلب را در نظر داشته باشید. مسئولیت داشتن نرم افزار های ضد ویروس،  و حفظ امنیت و حریم خصوصی به عهده استفاده کننده است.
 • در هیچ شرایطی کتابخانه عمومی مونَش یا هریک از افراد کارمند آن چه مستقیم و چه بطور غیر مستقیم، تصادفی و یا بطور نمونه  یا در اثر پیامد به هیچوجه مسئولیتی در قبال خسارت و ازجمله از دست دادن اطلاعات (داده ها)، استفاده، یا سود، یا اختلال، یا ایمنی وسایل نخواهند داشت، صرفنظر از اینکه چه چیز باعث آن بوده و با هر فرضیه مسئولیتی – از جمله غفلت و یا جز آن – که به هرطریق ناشی از استفاده از خدمات وای فای wifi باشد، ولو اینکه از احتمال چنین خسارتی هم آگاهی به عمل آمده باشد.  

Subscribe to page updates

Fields marked as 'Required' must be completed.

Help us to improve

Fields marked as 'Required' must be completed.

Last updated: 22 December 2014