A Little Seed

Lyrics in Community Languages

English

A little seed

For me to sow

A little soil

For it to grow

A little sun

A little shower

A little wait

And then a flower.

Italian

Un semino da seminare

Un pò di terra

Per farlo crescere

Un pò di sole

Un pò di piogga

Un pò di attesa

Per un bel fiore.

Chinese

xiao xiao zhong zi, wo lai bo zhong

小小种子,我来播种

xiao xiao ni tu, bang ta fa ya

小小泥土,帮它发芽

yi dian yang guang

一点阳光

yi dian yu shui

一点雨水

deng a deng a, bian cheng hua duo.

等啊等啊,变成花朵